Adam Roman Paździorko Produkcja Handel Usługi

''

Firma Adam Roman Paździorko Produkcja Handel Usługi, która powstała w roku 2006, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 8841662206, numer REGON: 890577606, Siedziba firmy mieści się w mieście Świdnica (kod pocztowy: 58-125) w województwie dolnośląskim przy ulicy Panków 42. Firma Adam Roman Paździorko Produkcja Handel Usługi według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: obróbka metali i nakładanie powłok na metale

  • dolnośląskie
  • 58-125 Świdnica Panków 42
  • 8841662206
  • 890577606
  • Usługi
  • 2015-10-14