Agrokultura Nowa S A

''

Firma Agrokultura Nowa S A, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer REGON: 145830338, numer KRS: 0000399796, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-124) w województwie mazowieckim przy ulicy ONZ 1/21 p.. Firma Agrokultura Nowa S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych