Arabia Stowarzyszenie Kultury Arabskiej

http://www.arabia-ska.com.pl

Firma Arabia Stowarzyszenie Kultury Arabskiej, która powstała w roku 2009, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 7822494233, numer REGON: 301168181, numer KRS: 0000321350, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 61-132) w województwie wielkopolskim przy ulicy Kórnicka 5. Firma Arabia Stowarzyszenie Kultury Arabskiej według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana