Barański Andrzej Firma Wielobranżowa An Bar Bud

''

Firma Barański Andrzej Firma Wielobranżowa An Bar Bud, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 301942456, Siedziba firmy mieści się w mieście Piła (kod pocztowy: 64-920) w województwie wielkopolskim przy ulicy Bydgoska 32/2. Firma Barański Andrzej Firma Wielobranżowa An Bar Bud według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych