Biznes Instytut Sp Z O O

http://www.biznesinstytut.pl

Firma Biznes Instytut Sp Z O O, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer NIP: 1182082405, numer REGON: 145956157, numer KRS: 0000407180, Firma Biznes Instytut Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane