Centrala Obsługi Przedsiębiorstw I Instytucji Artystycznych Copia

''

Firma Centrala Obsługi Przedsiębiorstw I Instytucji Artystycznych Copia, która powstała w roku 1950, działa jako przedsiębiorstwo państwowe posiada następujący numer NIP: 5250001256, numer REGON: 000137147, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-622) w województwie mazowieckim przy ulicy Malczewskiego 54. Firma Centrala Obsługi Przedsiębiorstw I Instytucji Artystycznych Copia według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: reprodukcja zapisanych nośników informacji