Centralny Dom Maklerski Pekao S A

http://www.cdmpekao.com.pl

Firma Centralny Dom Maklerski Pekao S A, która powstała w roku 1997 posiada następujący numer NIP: 5212654772, numer REGON: 012725283, numer KRS: 0000024477, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-675) w województwie mazowieckim przy ulicy Wołoska 18. Firma Centralny Dom Maklerski Pekao S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych