Elken Elektronika I Podzespoły

''

Firma Elken Elektronika I Podzespoły, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 341195703, Siedziba firmy mieści się w mieście Trzciniec (kod pocztowy: 86-005) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Sarnia 3. Firma Elken Elektronika I Podzespoły według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami