Empik Media & Fashion S A

http://www.emf.pl

Firma Empik Media & Fashion S A, która powstała w roku 1994 posiada następujący numer NIP: 5261032243, numer REGON: 011120129, numer KRS: 0000043034, Firma Empik Media & Fashion S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność holdingów finansowych