Finanse Księgowość Podatki

''

Firma Finanse Księgowość Podatki, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7831257567, numer REGON: 301924754, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-114) w województwie wielkopolskim przy ulicy Śmiełowska 45. Firma Finanse Księgowość Podatki według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych