Fredex Finanse

''

Firma Fredex Finanse, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 301951395, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-194) w województwie wielkopolskim przy ulicy Leopolda Staffa 13. Firma Fredex Finanse według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych