Fundacja Dom Seniora Lotnictwa

''

Firma Fundacja Dom Seniora Lotnictwa, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer REGON: 145851808, numer KRS: 0000399346, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-712) w województwie mazowieckim przy ulicy Melomanów 6. Firma Fundacja Dom Seniora Lotnictwa według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana