Fundacja Projektor Kultury

http://www.projektorkultury.pl/

Firma Fundacja Projektor Kultury, która powstała w roku 2011 posiada następujący numer REGON: 145917565, numer KRS: 0000404739, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 03-744) w województwie mazowieckim przy ulicy T Korsaka 6. Firma Fundacja Projektor Kultury według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana