Fundacja Rozwoju Kultury Sztuki I Edukacji Otwórz Drzwi

http://www.otworzdrzwi.pl

Firma Fundacja Rozwoju Kultury Sztuki I Edukacji Otwórz Drzwi, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer NIP: 8943038581, numer REGON: 021848509, numer KRS: 0000415283, Siedziba firmy mieści się w mieście Wrocław (kod pocztowy: 54-029) w województwie dolnośląskim przy ulicy Limanowska 7. Firma Fundacja Rozwoju Kultury Sztuki I Edukacji Otwórz Drzwi według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana