Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych

http://sportowemarzenia.pl

Firma Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych, która powstała w roku 2012 posiada następujący numer KRS: 0000428783, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-681) w województwie wielkopolskim przy ulicy Syrokomli 20. Firma Fundacja Sportowe Marzenia Forum Ludzi Aktywnych według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana