Handel I Usługi Budowlane Wróbel Sp Z O O

http://www.wrobel.go3.pl

Firma Handel I Usługi Budowlane Wróbel Sp Z O O, która powstała w roku 2010 posiada następujący numer NIP: 6652964313, numer REGON: 301640011, numer KRS: 0000377440, Siedziba firmy mieści się w mieście Kramsk (kod pocztowy: 62-511) w województwie wielkopolskim przy ulicy Krmask Łęgi 56. Firma Handel I Usługi Budowlane Wróbel Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych