Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S A

http://www.kuke.com.pl

Firma Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S A, która powstała w roku 1990 posiada następujący numer NIP: 5260307991, numer REGON: 002049513, numer KRS: 0000094881, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 00-121) w województwie mazowieckim przy ulicy Sienna 39. Firma Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe