Ładny Dom Budowa Instalacje Remonty

''

Firma Ładny Dom Budowa Instalacje Remonty, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7621841633, numer REGON: 145834158, Firma Ładny Dom Budowa Instalacje Remonty według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych