Łukasz Augustyniak Media Challenge

''

Firma Łukasz Augustyniak Media Challenge, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7661896787, numer REGON: 301937596, Firma Łukasz Augustyniak Media Challenge według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana