Media Group Szyndzielorz Karol

''

Firma Media Group Szyndzielorz Karol, która powstała w roku 1996 posiada następujący numer NIP: 9511005569, numer REGON: 011349748, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-796) w województwie mazowieckim przy ulicy Wąwozowa 20/43. Firma Media Group Szyndzielorz Karol według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana