Media Opole Łukasz Dzieszkowski

''

Firma Media Opole Łukasz Dzieszkowski, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 9910097389, numer REGON: 160389057, Siedziba firmy mieści się w mieście Opole (kod pocztowy: 45-058) w województwie opolskim przy ulicy Wspólna 7. Firma Media Opole Łukasz Dzieszkowski według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wydawanie czasopism i pozostałych periodyków