Media Service Zawada Sp Z O O

http://www.msz.com.pl

Firma Media Service Zawada Sp Z O O, która powstała w roku 1994 posiada następujący numer NIP: 1130094477, numer REGON: 010797090, numer KRS: 0000027679, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 04-028) w województwie mazowieckim przy ulicy Stanów Zjednoczonych 51. Firma Media Service Zawada Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wydawanie książek