Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S A

http://www.mpecsa.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S A, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 5430200402, numer REGON: 050213754, numer KRS: 0000005087, Siedziba firmy mieści się w mieście Bielsk Podlaski (kod pocztowy: 17-100) w województwie podlaskim przy ulicy 3 Maja 22. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych