Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp Z O O

http://www.mpec.bialystok.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp Z O O, która powstała w roku 1993 posiada następujący numer NIP: 8720008382, numer REGON: 850490090, numer KRS: 0000088668, Siedziba firmy mieści się w mieście Białystok (kod pocztowy: 15-062) w województwie podlaskim przy ulicy Warszawska 27. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych