Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal S A W Lubinie

http://www.termal.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal S A W Lubinie, która powstała w roku 1996 posiada następujący numer NIP: 6921002600, numer REGON: 390444890, numer KRS: 0000018162, Siedziba firmy mieści się w mieście Lubin (kod pocztowy: 59-300) w województwie dolnośląskim przy ulicy Tysiąclecia 3. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Termal S A W Lubinie według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych