Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W Lublinie Sp Z O O

http://www.mpwik.lublin.pl

Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W Lublinie Sp Z O O, która powstała w roku 1899 posiada następujący numer NIP: 7120150295, numer REGON: 430981982, numer KRS: 0000017728, Siedziba firmy mieści się w mieście Lublin (kod pocztowy: 20-407) w województwie lubelskim przy ulicy Józefa Piłsudskiego 15. Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W Lublinie Sp Z O O według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: odprowadzanie i oczyszczanie ścieków