Millennium Dom Maklerski S A

http://www.millenniumdm.pl

Firma Millennium Dom Maklerski S A, która powstała w roku 1990 posiada następujący numer NIP: 5261028684, numer REGON: 011138260, numer KRS: 0000053322, Siedziba firmy mieści się w mieście Warszawa (kod pocztowy: 02-593) w województwie mazowieckim przy ulicy Stanisława Żaryna 2a. Firma Millennium Dom Maklerski S A według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych