Ogród Warzywny

''

Firma Ogród Warzywny, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 6932007529, numer REGON: 021722228, Siedziba firmy mieści się w mieście Gaworzyce (kod pocztowy: 59-180) w województwie dolnośląskim przy ulicy Kresowa 29. Firma Ogród Warzywny według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych