Phu Basen Pool Świta Spółka Jawna

http://www.basenpool.com.pl

Firma Phu Basen Pool Świta Spółka Jawna, która powstała w roku 1989, działa jako spółka jawna posiada następujący numer NIP: 7772440808, numer REGON: 639720194, numer KRS: 0000102856, Firma Phu Basen Pool Świta Spółka Jawna według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane