Polaris Geo Usługi Geodezyjne I Wycena Nieruchomości Mgr Inż

''

Firma Polaris Geo Usługi Geodezyjne I Wycena Nieruchomości Mgr Inż, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer REGON: 021734668, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczodre (kod pocztowy: 55-095) w województwie dolnośląskim przy ulicy Lipowa 10. Firma Polaris Geo Usługi Geodezyjne I Wycena Nieruchomości Mgr Inż według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne