Politechnika Poznańska

http://www.put.poznan.pl

Firma Politechnika Poznańska, która powstała w roku 1955, działa jako jednostka oświaty posiada następujący numer NIP: 7770003699, numer REGON: 000001608, Siedziba firmy mieści się w mieście Poznań (kod pocztowy: 60-965) w województwie wielkopolskim przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 5. Firma Politechnika Poznańska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: szkoły wyższe