Politechnika Szczecińska

http://www.ps.pl

Firma Politechnika Szczecińska, która powstała w roku 1946, działa jako jednostka oświaty posiada następujący numer NIP: 8520000855, numer REGON: 000001666, Siedziba firmy mieści się w mieście Szczecin (kod pocztowy: 70-310) w województwie zachodniopomorskim przy ulicy Piastów 17. Firma Politechnika Szczecińska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: szkoły policealne