Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Promocji Na Rzecz Odbudowy I Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków Kultury I Tradycji Śląska

''

Firma Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Promocji Na Rzecz Odbudowy I Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków Kultury I Tradycji Śląska, która powstała w roku 1992, działa jako stowarzyszenie posiada następujący numer NIP: 6112370923, numer REGON: 230173662, numer KRS: 0000418296, Firma Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Promocji Na Rzecz Odbudowy I Utrzymania Historycznych Wartości Zabytków Kultury I Tradycji Śląska według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana