Programming

''

Firma Programming, która powstała w roku 2011, działa jako jednoosobowa własność prywatna posiada następujący numer NIP: 7262503272, numer REGON: 341193756, Siedziba firmy mieści się w mieście Bydgoszcz (kod pocztowy: 85-809) w województwie kujawsko-pomorskim przy ulicy Zajęcza 12/34. Firma Programming według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) zajmuje się: działalność związana z oprogramowaniem